«كريستين استوارت» در فيلم جديد «تيم بليك نيلسون» تحت عنوان «آناستازيا» بازي مي كند.

«آناستازيا» درامي مستقل به قلم «نيلسون» است و داستان جمعي از اهالي نيويورك را به تصوير مي كشد كه هر يك به گونه اي تحت تأثير عقايد يك استاد فلسفه قرار مي گيرند.

«استوارت» در اين فيلم يك نقش بسيار كوچك را ايفا خواهد كرد. او تاكنون چندين نقش در فيلمهاي مستقل داشته كه مهمترين آن ساگاي «گرگ و ميش» است.

او اين روزها فيلمبرداري درام نظامي «كمپ اشعه ايكس» را مقابل دوربين برده است.


منبع:سینماخبر