«مارك بامبك» نويسنده سرشناس فيلمهاي اكشن ، اقتباس نهايي از كتاب رومانتيك «50 سايه گري» مي نويسد.

«بامبك» اخيرا فيلمنامه «ولورين» را نوشته و طي قراردادي با استوديو وارنر اقتباس نهايي از كتاب رومانتيك «50 سايه گري» نوشته «اي ال جيمز» خواهد نوشت.

«بامبك» از نويسندگان فيلمهاي اكشن همچون «فراخوان نهايي» ، «توقف ناپذير» ، «مسابقه تا كوهستان ويچ» و «آزاد زندگي كن يا سخت بمير» است و نگارش فيلمنامه رومانتيك توسط او تا حدودي نامأنوس است.

«50 سايه گري» كتابي درباره يك مولتي ميليونر جوان به نام «كريستين گري» و آشنايي او با دختر دانشجويي به نام «آناستازيا استيل» است .

«چارلي هانام» كه براي نقش «كريستين گري» معرفي شده بود از اين نقش انصراف دادو «جيمز دورنان» جايگزين او شد.


منبع:سینماخبر