عوامل فيلم «ترانسفورمرها 4» براي گرفتن سكانسهايي از اين فيلم به هنگ كنگ سفر كرده بودند كه در طول 2 هفته فيلمبرداري با مزاحمت گروه هاي تبهكاري چيني مواجه شدند.

به گفته پليس هنگ كنگ در حمله اخير 4 تن از اين گروه به بازيگر زن فيلم «نيكل پلتز» حمله كرده و از او طلب پول كرده اند.

«مارك والبرگ» ، «استنلي توچي» و «كلسي گرامر» بازيگران اصلي اين فيلم هستند. «مايكل بي» كارگردان اين فيلم اعلام كرده به زودي هنگ كنگ را ترك خواهند كرد.

«ترانسفورمر 4» 27 ژوئن 2014 اكران مي شود.

منبع:سینماخبر