در هفته گذشته فيلم «وكيل» به كارگرداني «ريدلي اسكات» به نمايش درآمد. فيلم در كنار بهترين كارگرداني و كادر بازيگري چندان موفق به جذب مخاطبان نشده است. به همين منظور پايگاه اطلاع رساني «24 فريم» با همكاري سايت نقد «گوجه فرنگي گنديده» (Rotten Potato) به بررسي بهترين و بدترين وكلاي سينما پرداخته است. بهترين وكيلهاي سينما امتيازي با 50 درصد از آراء منتقدان بدست آورده اند.

ماتيومك كانايي در «وكيل لينكولن» محصول 2011
83 درصد آراء موافق منتقدان«گريگوري پك» در «كشتن مرغ مقلد» محصول 1962
94 درصد آراء موافق منتقدان«جيم كري» در فيلم «دروغگو دروغگو» محصول 1997
81 درصد آراء موافق منتقدان«جيمي فاكس» در فيلم «شهروند مطيع قانون» محصول 2009
25 درصد آراء موافق منتقدان«تام كروز» در فيلم «چند مرد خوب» محصول 1992
81 درصد آراء موافق منتقدان«كيانو ريوز» در فيلم «وكيل مدافع شيطان» محصول 1997
66 درصد آراء موافق منتقدان«جورج كلوني» در فيلم «مايكل كلاتيون» محصول 2007
90 درصد آراء موافق منتقدان«تام هنكس» در فيلم «فيلادلفيا» محصول 1993
77 درصد آراء موافق منتقدان«رايان گاستلينگ» در فيلم «شكاف» محصول 2007
72 درصد آراء موافق منتقدان«داستين هافمن» در فيلم «قاضي فراري» محصول 2003
72 درصد آراء موافق منتقدان«ميشل فايفر» در فيلم «من سم هستم» محصول 2001
34 درصد آراء موافق منتقدان«آل پاچينو» در فيلم «و عدالت براي همه» محصول 1979
81 درصد آراء موافق منتقدان«جيمز استوارت» در فيلم «آناتومي يك قتل» محصول (1959)
100 درصد آراء موافق منتقدان«جورج كلوني» در فيلم «خشونت غير قابل تحمل» محصول 2003
75 درصد آراء موافق منتقدان«پل نيومن» در فيلم «حكم» محصول 1982
96 درصد آراء موافق منتقدان«تام كروز» در فيلم «شركت» محصول 1993
75 درصد آراء موافق منتقدان«رابين ويليام» در فيلم «قلاب» محصول 1991
31 درصد آراء موافق منتقدانهريسون فورد در فيلم «بي گناه» محصول 1990
85 درصد آراء موافق منتقدان«بنيسيو دل تورو» در فيلم «ترس و تاراج در لاس وگاس» محصول 1998
50 درصد آراء موافق منتقدانمنبع:سینماخبر