«سِر شاون كانري» به عنوان محبوبترين بازيگر انگليسي در آمريكا معرفي شد.

بر اساس نظرسنجي (Q Score) كه هر دو سال يكبار برگزار مي شود ، «شاون كانري» بازيگر فيلم «جيمز باند» به عنوان محبوبترين بازيگر انگليسي در ميان آمريكاييها معرفي شد. كانري اين عنوان را در سالهاي 1998 و 2003 نيز بدست آورده بود.

به گفته «هنري شافر» مسئول اين نظرسنجي ، «كانري» از جمله بازيگران انگليسي است كه در ميان هر نسل از مردم آمريكا محبوب است.

«سرآنتوني هاپكينز» از ديگر بازيگران انگليسي كه فيلمهاي بزرگي از او در آمريكا ساخته شده ، در رتبه دوم اين نظرسنجي قرار گرفت.«ليام نيسون» ،«ديويد مك كالوم» و «دنيل دي لوئيس» نيز در جايگاه سوم تا پنجم اين نظرسنجي قرار گرفتند.

«جودي دنچ» بازيگر نقش زن «اسكاي فال» نيز اولين بانوي محبوب انگليسي در آمريكا است و در رتبه ششم قرار گرفت. «مگي اسميت» ، «دنيل كريگ» ، «هيو لاري» و «جيمز پورفوي» در جايگاه هفتم تا دهم فهرست هستند.


منبع:سینماخبر