سریال وکالتیِ شبکه ی USA یعنی Suits تابستان ۲۰۱۴ با فصل چهارم باز خواهد گشت…

این در حالی هست که این سریال همیشه در تابستان شروع شده و ۶ قسمت پایانی اون به زمستان سال بعد موکول شده و امسال نیز این رویه رو ادامه داده و ۶قسمت پایانی اون به ۲۰۱۴ انتقال پیدا کرده…


منبع:خبرگزاری آریافیلم