«پيرس برازنان» بازيگر يكي از نقشهاي «جيمز باند» در جديدترين پروژه سينمايي خود ، در فيلم پر هيجان «آي.تي» بازي مي كند.

«آي.تي» فيلمي به كارگرداني «استفانو سوليما» است و داستان ناشر كتابي را به تصوير مي كشد كه هدف يك مشاور فني قرار مي گيرد. او با مهارت فني خود اقدام به تهديد ناشر كتاب و سوءاستفاده از او مي كند.

«پيرس برازنان» اولين بازيگر دعوت شده به اين فيلم است و تاكنون بازيگر ديگري معرفي نشده است.

«برازنان» به تازگي در فيلم «پايان دنيا» بازي كرده و در سال 2014 براي بازي در «آي.تي» مقابل دوربين مي رود.


منبع:سینماخبر