فیلم هایی که در سال 2012 در فیسبوک بیشترین صحبت ها را به خودشان اختصاص داده اند

1.The Hunger Games
2.The Avengers
3.Magic Mike
4.The Vow
5.Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2
6.21 Jump Street
7.The Dark Knight Rises
8.Dr. Seuss' The Lorax
9.Skyfall
10.Prometheus