هیو جکمن از پاپارازی هایی که به او کمک کردند پسر گمشده اش را پیدا کند ، تشکر کرد.


هنگامیکه هیو جکمن همراه خانواده اش برای گردش به ساحل رفته بود ، پسرش گم شده اما با کمک پاپارازی ها موفق شد او را پیدا کند.


این بازیگر استرالیایی که همراه خانواده اش برای تفریح به ساحل برونته در سیدنی رفته بود وقتی متوجه شد که پسرش گم شده ، واقعا" وحشت زده شد.


هیو جکمن وقتی به دنبال پسرش می گشت مثل همیشه در محاصره عکاسان سمج و پاپارازی ها بود . اما این بار حضور آنها در اطراف وی برای این بازیگر خیلی مفید بود زیرا او را در جستجوی پسرش همراهی کردند و بالاخره یکی از آنها موفق شد پسر او را پیدا کند.


ستاره « مردان ایکس » در مصاحبه با اسوشیتد پرس گفت:« در نهایت یکی از پارپارازی ها او را پیدا کرد و فریاد زد ، او اینجاست داخل درخت است ! برای اولین بار خوشحال شدم که پاپارازی ها ما را دنبال کرده اند و به آنها گفتم :هر چه بخواهید به شما می گویم.»


ذره بین : ظاهرا جکمن هنوز تحت تاثیر فیلم « زندانیان » هست!


پرتال آفتاب