هیس دختــرها فــریاد نمــی زنند بعد از هفت هفته از اکرانش به فروش قابل توجهی در سینماهای تهران و شهرستان ها دست پیدا کرد.


علی سرتیپی مدیرعامل موسسه فیلمیران، درباره فروش فیلم های روی پرده فیلمیران گفت: فیلم "هیس دختــرها فــریاد نمــی زنند" به کارگردانی پوران درخشنده بعد از هفت هفته از اکرانش در تهران دو میلیارد و 50 میلیون تومان فروش داشت و این فیلم در شهرستان ها 1 میلیارد و 200 میلیون تومان فروخت تا به فروش کل 3 میلیارد و 250 میلیون تومان دست پیدا کند.


سرتیپی ادامه داد: فیلم "دهلیز" بهروز شعیبی تا پایان هفتم از اکرانش فروشش در تهران و شهرستان ها از مرز یک میلیارد و صد میلیون تومان گذشت و همچنان در سینماهای تهران و شهرستانها روی پرده است.


مدیرعامل موسسه فیلمیران یاد آور شد: فیلم "پل چوبی" به کارگردانی مهدی کرم پور با گذشت سه هفته از اکرانش توانست به فروش قابل توجه ای دست پیدا کند و مخاطبان زیادی را با خود همراه کند. این فیلم در تهران 550 میلیون تومان و در شهرستان ها 230 میلیون تومان فروش داشته است.


دو فیلم "به خاطر پونه" به کارگردانی هاتف علیمردانی و "کلاس هنرپیشگی" به کارگردانی علیرضا داوود نژاد از امروز به چرخه اکران اضافه شدند.


-------------


منبع: هنرآنلاین