در حالی* که پیش از این تصور می*شد فیلم مطرح «جعبه ناهار» به عنوان نماینده سینمای هند به آکادمی اسکار معرفی شود، مقامات سینمایی این کشور، فیلم نه چندان شناخته شده «جاده خوب» را به این آکادمی معرفی کردند.


سینمای هند فیلم «جاده خوب» به کاگردانی «گیان کوریا» را به عنوان نماینده خود در بخش فیلم*های خارجی زبان این دوره از رقابت*های اسکار معرفی کرد.


این انتخاب سینمای هند، بسیاری را متعجب کرده است زیرا پیش از این تصور می*شد که فیلم مطرح «جعبه ناهار» به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی معرفی شود. این فیلم در جشنواره*های فیلم کن و تلوراید با استقبال گرمی روبرو شد.


«جاده خوب» داستان سه گروه از مردم است که در یک سفر جاده*ای در یکی از بزرگراه*ها واقع در غرب هند زندگی*هایشان با یکدیگر مرتبط می*شود.


این فیلم ماه جولای در جشنواره فیلم هند در لندن برای اولین بار به نمایش درآمد.
فارس