بنا به گزارشات رسیده ، یکی پاپارازی با دوچرخه اش به نیکول کیدمن برخورد کرده و باعث شده او روی زمین بیفتد و حالا این بازیگر مشهور استرالیایی قصد دارد از او شکایت کند.


بنا به گزارش تی ام زد ، روز پنج شنبه نیکول کیدمن در شوی لباس کلوین کلاین که به مناسبت هفته مد نیویورک برگزار شد ، شرکت کرد و هنگامیکه به هتلش باز می گشت این حادثه برایش رخ داد.


این پاپارازی که در هنگام وقوع این حادثه درحال دوچرخه سواری در پیاده رو بود ، بخاطر برخورد با این بازیگر و به زمین انداختن او به دادگاه فراخوانده می شود.


در عکسهایی که توسط برنامه تی ام زد پخش شد کاملا" مشخص است که کیدمن روی زمین افتاده . سپس با کمک بادی گاردهایش ازروی زمین بلند می شود و کفشهایش را می پوشد.


بنابه گزارشات رسیده این بازیگر در اثر این حادثه صدمه ندیده است.


با اینحال بنا به گفته شاهدان عینی ، نیکول کیدمن از این اتفاق خیلی عصبانی شده است و قصد دارد از این پاپارازی شکایت کند .


اما مسلما" پلیس نمی تواند او را بخاطر آسیب رساندن به نیکول کیدمن متهم کند اما بخاطر دوچرخه سواری در پیاده رو جریمه خواهد شد.


پرتال آفتاب