یک نقش کلیدی دیگر به سریال واکینگ دد اضافه شد.

این بازیگر که یکی از ستارگان فیلم “twilight” است،قرار است در نقش روزیتا اسپینوسا ظاهر شود.گفته شده به احتمال قوی این شخصیت به یکی از شخصیت های اصلی تبدیل خواهد شد.
همچنین در فصل چهارم معرفی افراد دیگری را نیز خواهیم داشت.همچون Larry Gilliard Jr.که از ستارگان سریال The Wire نیز هست.او در نقش باب استوکی ظاهر خواهد شد.یکی از اعضای اصلی ارتش که گذشته ای تلخ و تاریک داشته است.
فصل چهارم سریال واکینگ دِد در تاریخ ۱۳ اکتبر از شبکه ی AMC پخش خواهد شد.