در تاريخ 58 ساله كتاب ركوردهاي گينس ، براي اولين بار است كه كلكسيوني شامل 300 هزار مورد به ثبت مي رسد.

اين كلكسيون متعلق به فيلم «جنگ ستارگان» است كه با 300 هزار اسباب بازي ، ماشين آلات ، پين بال ، لباس ، ماكت و ... عنوان بزرگترين كلكسيون دنيا را در كتاب ركوردهاي گينس به ثبت رسانده است و قرار است در كتاب گينس سال 2014 به چاپ برسد.

«استيو سان سوييت» يكي از كاركنان سابق لوكاس فيلم (استودي مجري فيلم جنگ ستارگان) اين مجموعه را از دهه 90 حفظ كرده و با ادامه دار شدن اين مجموعه به تعداد موارد آن افزوده است.

او در سال 1996 به عنوان خبرنگار بازنشسته شد و به كار در استوديو لوكاس فيلم مشغول شد و با آغاز توليد و اكران فيلمهاي جنگ ستارگان هر آنچه متعلق به اين فيلم بود را در كلكسيون خود ذخيره كرد كه هم اكنون تعداد موارد آن به 300 هزار مي رسد.


منبع:سینماخبر