انيميشن زيباي «دانشگاه هيولاها» با ركورد فروش 700 ميليون دلاري ، چهارمين فيلم پرفروش تابستان 2013 شد.

اين انيميشن پيكسار ، با فروش 700 ميليون دلاري در حال حاضر عنوان چهارمين انيميشن پرفروش پيكسار را پس از «داستان اسباب بازي 3» (يك ميليارد و 60 ميليون دلار) ، «در جستجوي نمو» (922 ميليون دلار) و «بالا» (731 ميليون دلار) در اختيار دارد.


«دانشگاه هيولاها» در فهرست پرفروشترين فيلمهاي تابستان 2013 بعد از «مرد آهني 3» (يك ميليارد و 200 ميليون دلار) ،*«من نفرت انگيز 2» (806 ميليون و 800 هزار دلار) و «سريع و خشن 6» (786 ميليون دلار) قرار دارد.


منبع:سینما خبر