«بن استيلر» كمدين معروف سينما ، در مجموعه تلويزيوني (Reality Bites) روي آنتن مي رود.

(Reality Bites) فيلمي است كه براي نخستين بار در سال 1994 اكران شد. داستان فيلم ماجراهايي كه براي سه دانشجو رخ مي دهد را به تصوير مي كشد.

«استيلر» در كنار بازي در اين مجموعه ، تهيه كنندگي آن را نيز بر عهده دارد. او يكي از بازيگران ثابت فيلم سينمايي (Reality Bites) بوده است.«هلن چيلدرس» كه فيلمنامه سينمايي را نوشته قرار است چند قسمت از اين مجموعه را نيز بنويسد.


تاكنون بازيگران اصلي اين فيلم معرفي نشده است . همچنين اخباري از كارگرداني اين فيلم توسط «بن استيلر» به گوش مي رسد.


منبع:سینماخبر