شبکه ی BBC رسما سریال جدید The White Queen رو کنسل کرد .

یکشنبه ی گذشته این سریال ۱۰ قسمته در بریتانیا پخشش به پایان رسید و رسما اعلام شد که به دلیل عدم جذب بیننده ی کافی دیگر پخش نخواهد شد . در ضمن بی بی سی اعلام کرده که از ابتدا نیز تصممیمی مبنی بر سریالِ چند فصله نبوده ولی خوب کسانی که سریالهای تلویزیونی رو دنبال میکنند میدونند که حتی در چنین شرایطی و در صورت جذب بیننده ی کافی امکان تمدید سریالها هست ولی خوب باید با این سریال هم خداحافظی کرد

لازم به ذکر است در حال حاضر این سریال از شبکه ی Starz در حالِ پخش هست…منبع:خبرگزاری آریافیلم