«هريسون فورد» شايد وارد دهه 70 زندگي خود شده باشد ولي اين به معناي كناره گيري از سينما و نقشهاي پرهيجاني همچون «اينديانا جونز» نيست.


او به «ديلي تلگراف» گفته : شايد 71 سال داشته باشم ولي آمادگي بازي در قسمت پنجم «اينديانا جونز» را دارم. «اينديانا جونز» شخصيت سينمايي است كه با من رشد كرد و بزرگ شد . من حتي در 71 سالگي مشكلي براي بازگشت به اين فيلم و بازي در نقش پروفسور جونز ندارم. به نظر من بازي در اين نقش خيلي هم جذاب است چرا كه او فردي پرجرأت ، باهوش و جنگجو است و در بحراني ترين شرايط مي تواند فرار كند.


اولين قسمت فيلم «اينديانا جونز» در سال 1989 ساخته شد و 800 ميليون دلار فروش كرد و قسمت چهارم اين فيلم سال 2008 اكران شد.


منبع:سینما خبر