تا به اینجا از فصل اول سریال American Horror Story ، شاهد حضور بازگشت Taissa Farmiga و Denis O’Hare بوده ایم .

اما در آخرین خبر ساعتی پیش گزارش شد که Alexandra Breckenridge یا مویرا ی فصل اول نیز به فصل سوم با اسم Coven اضافه شده که قرار هست اکتبر امسال از شبکه FX پخش شود…
منبع:خبرگزاری آریا فیلم