دنباله ی فیلم بسیار خوب Fight Club اتفاق خواهد افتاد ، فقط ممکن است به ان صورتی که شما فکر می کنید نباشد . نویسنده Chuck Palahniuk اعلام کرده است که مشغول نوشتن دنباله ای برای کتاب سال ۱۹۹۶ خودش بنام Fight Club می باشد و اینبار داستان را بصورت یک رمان گرافیکی تعریف خواهد کرد . این خبر را Chuck Palahniuk در کمیک کان امسال بیان کرد و اینکه داستان ۱۰ سال پس از کتاب اول دنبال خواهد شد که در ان قسمت داستان از نگاه Tyler گفته شد .

Tyler همچنان درون Jack کمین کرده است ، و فرزند Jack و Marla گم می شود (توسط Tyler دزدیده می شود) ، و Jack نیز بر می گردد به دنیای ضرب و شتمش . Chuck Palahniuk در ادامه ی صحبت هایش قول داد تا این دنباله نیز به همان تاریکی و خشن باشد اما با توجه به تعهداتش برای مدت کمی منتشر نخواهد شد . Chuck Palahniuk حدس میزند تا داستان جدیدش شامل چندین کتاب شود و همچنین امیدوار است تا ناشر اش آنها را تا قبل از ۲۰۱۵ منتشر کند . در فیلم Fight Club به کارگردانی David Fincher و نویسندگی Jim Uhls بازیگرانی از جمله Brad Pitt و Edward Norton و Helena Bonham Carter هنرنمایی کرده اند .

برای انتشار این کتاب کمپانی های Marvel و DC و Dark Horse به وی کمک خواهند کرد . Chuck Palahniuk در پایان توضیحات بیشتری از داستان کتابش داد که ما Tyler Durden را ده سال پس از کتاب اول خواهیم دید ، Tyler Durden همچنان درون Jack وجود دارد و منتظره یک فرصت می باشد تا دوباره خارج شود . Jack فراموشکار شده است ، Marla خسته است ، ازدواج انها به راه صخره ای و خسته کننده ای رسیده است . اما وقتی که تنها بچه ی کوچکشان توسط Tyler دزدیده می شود ، Jack دوباره به دنیای خشن اش برمی گردد .