از اواسط دهه 90 ميلادي توليد فيلمهاي پرهزينه در هاليوود به امري عادي و در حمايت از سرگرمي تبديل شده است.
در گذشته هزينه هاي بالا براي توليد يك فيلم در نهايت به فروش موفق آن فيلم در گيشه هم تبديل مي شد. نمونه آن «تايتانيك» كه در سال 1997 با بودجه 200 ميليون دلاري توليد شد و در گيشه نيز بيش از يك ميليارد و 800 ميليون دلار فروش كرد.

اين در حالي است كه ذائقه مخاطب، گزارشهاي خبري و رويدادهاي سياسي امروزه ، به راحتي مي تواند فروش فيلمهاي پرهزينه را تحت الشعاع قرار دهد. «جنگ جهاني زي» يكي از اين فيلمهاست . اين اثر نه تنها توجه مخاطب را جلب نكرده بلكه تا حدودي بازي «برد پيت» را نيز زير سوال برده است.

بر اساس گزارشهاي منتشر شده در رسانه ها ، فيلم «جنگ جهاني زي» با 368 ميليون دلار يكي از پرهزينه ترين فيلمهاي تاريخ سينما بوده است . هر چند در ابتدا بودجه 170 ميليون دلاري براي توليد اين فيلم تعيين شده بود ولي حواشي متعدد و افزودن 40 دقيقه اضافي به انتهاي فيلم حدود 200 ميليون دلار براي تهيه كنندگان اين فيلم خرج برداشته است. از سوي ديگر داستان فيلم در لوكيشن هاي مختلف همچون گلاسكو ، نيويورك ، روسيه ، مالت و بوداپست فيلمبرداري شده كه اين روند خود به هزينه هاي فيلم افزوده است.

با اين وجود «جنگ جهاني زي» با حضور ستارگان معروفي همچون «پيت» نتوانست بيشتر از 200 ميليون دلار فروش كند و روياي «برد پيت» براي تبديل شند به يك «ابر قهرمان» ناتمام ماند.


منبع:سینما خبر