فيلم «خشم» (Fury) با بازي «برد پيت» مراحل نهايي پيش توليد خود را پشت سر مي گذارد.


«پيت» در اين فيلم نقش يك سرباز آمريكايي در روزهاي پاياني جنگ جهاني دوم را ايفا مي كند كه به همراه چند سرباز ديگر داخل تانكي به نام «خشم» به مقابله با آلمانها مي رود.


او به عنوان راننده تانك ، اين روزها تحت آموزش رانندگي تانك قرار دارد تا بااخذ گواهينامه رانندگي تانك اين فيلم را مقابل دوربين ببرد.
پيت در گفتگو با «سان» پيش توليد اين فيلم را خيلي شبيه به فيلم «نجات سرجوخه رايان» ساخته «استيون اسپيلبرگ» اعلام كرده و اينكه براي بازي در اين فيلم همانند يك سرباز بايد تحت آموزش هاي خاص نظامي قرار بگيرد.

«خشم» فيلمي به كارگرداني «ديويد آير» است و «شيالبوف» در اين فيلم «پيت» را همراهي خواهد كرد. استوديوي سوني به عنوان مجري طرح اين فيلم 14 نوامبر 2014 را براي اكران اين فيلم انتخاب كرده است.


منبع:سینما خبر