سریال جدید شبکه ی Showtime به اسم Ray Donovan همونطور که پیش بینی میشد برای فصل دوم تمدید شد.