مردم عادي به راحتي مي توانند در خيابان قدم بزنند و يا در رستورانها غذا بخورند. اين ستارگان و چهره هاي معروف هستند كه از دست برخي عكاسان رهايي ندارند. عكاسان پاپاراتزي گروهي هستند كه در كمين افراد معروف مي مانند تا با گرفتن عكس از آنها كسب درآمد كنند. البته چهره هاي مشهور هم با ترفندهاي مختلف از دست اين عكاسان فرار مي كنند. آنها يا ماسك مي زنند يا پارچه روي سر مي اندازند و يا در گوشه كنار خيابانها پنهان مي شوند.
در اين گزارش با ترفندهاي ستارگان براي فرار از دست عكاسان مزاحم آشنا مي شويد.

لئوناردو دي كاپريو
جيدن اسميت
فارل ويليامز
الك بالدوين
كيتي پري
جاستين بيبر
شيالبوف
داستين هافمنمنبع:سینما خبر