«جاني دپ» از جمله ستارگاني است كه همواره آمادگي لازم براي ريسك چهره پردازيهاي عجيب و غريب را دارد. نمونه اخير اين چهره پردازي را مي توان در فيلم «رنجر تنها» مشاهده كرد. «جاني دپ»* در اين فيلم نقش «تونتو» كه يك بومي سرخ پوست آمريكايي است را ايفا كرده و همانند بسياري از نقشهايش چهره پردازي متفاوتي دارد. در اين فيلم تونتو با صورت كاملا گچي و خطهاي سياه و از همه جالبتر كلاغ مرده اي كه روي سرش قرار گرفته ظاهر شده است.

«دپ» در گفتگو با پايگاه خبري «ايي دبليو» (EW) درباره اين چهره پردازي توضيح داده است.

"پس از مشاهده تصوير يك بومي سرخ پوست آمريكايي اثر «كايربي ساتلر» اين طراح را پيشنهاد دادم. در اين طرح ، رئيس يك قبيله سرخ پوستي با صورتي سفيد و راه هاي سياه و كلاغ مرده اي كه روي سرش قرار گرفته ظاهر شده است. اين طرح مورد موافقت كارگردان و طراح چهره پرداز قرار گرفت."

دپ افزود :

"در فرهنگ سرخپوستان ، حيوانات و پرندگان مرده نمادي از ارواح و زنده ها هستند. همچنين آنها القاب برخي حيوانات را به خود مي دهند و در صورت كشته شدن با قرار دادن بخشي از آن حيوان با پرنده (همانند پر ،*دندان و يا ناخن) سعي دارند آن را همواره جاودان و زنده نشان دهند. در رنجر تنها هم تونتو با قرار دادن كلاغ مرده روي سرش سعي در زنده نگه داشتن هدف خود كه همان انتقام است، دارد "


«رنجر تنها» از 3 جولاي در سينماهاي آمريكا به اكران درآمده است . دپ بازي در اين فيلم را نوعي اداي احترام به بوميان آمريكا اعلام كرده است.


منبع:سینما خبر