این مرد کهنسال که برای ساخت ماکت ریل آهن قطار ۱۶ سال عمر خود را وقف این کار کرده است بعد از کار و تلاش زیاد توانست به ساخت این ماکت پایان دهد.

این ماکت در طول ۸ مایل ساخته شده است و در این ماکت ۱۶ ساله بیش از ۴۰۰ پل بکار رفته است.

علاوه بر آن این مرد هنرمند در ساخت این ماکت از ۳ هزار ساختمان و همچنین ۵۰ هزار درخت استفاده کرده است.