در حالي كه 3 ماه به اكران فيلم تخيلي «ريديك» باقي مانده ، استوديوي يونيورسال پوستر ديگري از اين فيلم را منتشر كرد.

«وين ديزل» ستاره اصلي اين فيلم بخش بزرگي از پوستر را به خود اختصاص داده است. «ريديك» يكي از فيلمهاي موفق استوديو يونيورسال است كه «ديويد تاوهي» كارگرداني و نويسندگي آن را بر عهده دارد.


علاوه بر «وين ديزل» ، بازيگراني همچون «بوكيم وودباين» ، «كونرادپلا» ، «ديو باتيستا» ، «جوردي مولا» ، «نولان فانك» و «كارل اربن» در اين فيلم بازي مي كنند.


«ريديك» 6 سپتامبر 2013 اكران مي شود.

منبع:سینما خبر