اين روزها اخبار توليد قسمت 24 «جيمز باند» داغ است. بسياري از ستارگان نيز كه خواهان شهرت بيشتري هستند از تمايلشان براي بازي در نقش اصلي خبر داده اند كه نمونه آخر آن «جكي چان» بود!

اين در حالي است كه «دانيل رادكليف» بازيگر نقش «هري پاتر» گفته نه تنها نقش جيمز باند را دوست ندارد ، بلكه تمايل زيادي به ايفاي نقش «بدمن» فيلم جيمز باند دارد.

او در گفتگو با «سان» اعلام كرده ، من نقشهاي آيكونيك زيادي بازي كرده ام و فكر مي كنم همين براي ايفاي نقش منفي جيمز باند كافي باشد. نقشهاي منفي «جيمز باند» همواره جذابيت بيشتري برايش داشته است و خيلي دوست دارد يكبار در اين نقش ها ظاهر شود.

با اين وجود به نظر مي رسد ، چهره و استيل بازيگري «رادكليف» نيازمند چهره پردازي فوق العاده است تا شايد روزي در آينده دور بتواند اين نقش را بازي كند.


منبع:سینما خبر