«اما واتسون» بازيگر فيلم «هري پاتر» يكي ديگر از نقش هاي فانتزي خود را تجربه مي كند. او قرار است در فيلم «ملكه تيرلينگ» (Queen of the tearling) بازي كند.

«ملكه تيرلينگ» فيلمي برگرفته از كتاب «اريكا جوهانسون» است كه بخشي از سه گانه فانتزي اين نويسنده مي باشد. داستان كتاب درباره «كلسا گلين» ملكه 19 ساله اي است كه با مرگ مادرش ، جانشين و در سرزمين «تيرلينگ» مي شود ولي او مجبور به مقابله با جادوگر سرخ و جادوهاي سياه او براي حفاظت از سرزمينش مي شود.

استوديوي وارنر به عنوان مجري طرح اين پروژه تاكنون كارگردان فيلم را معرفي نكرده است.منبع:سینما خبر