استوديو فاكس 2000 از «ناتالي پورتمن» براي بازي در فيلم درام مدرسه اي «به من جرأت بده» (Dare me) دعوت كرد.

«به من جرأت بده» عنوان كتابي به قلم «مگان ابوت» است كه «مايكل ساسي» در كنار كارگرداني آن ، فيلمنامه را نيز تنظيم كرده است.


داستان فيلم كه تركيبي از فيلمهاي (Heathers) و «كلوپ مشت زني» است درباره ورود يك مربي فرانسوي است . هر چند در ابتدا حضور او موثر به نظر مي رسد ولي درنهايت با وقوع اتفاقاتي جريان اصلي حضور او مشخص ميشود.

«پورتمن» در صورت پذيرفتن نقش اصلي را ايفا مي كند. او در حال حاضر بازي در فيلمهاي «ثور 2» ، «ارباب جامها»و «جين يك اسلحه دارد» را پيش رو دارد.


منبع:سینما خبر