فصل چهارم سریال تینیجری جنایی Pretty Little Liars با ۲٫۹۷ میلیون بیننده و تعداد زیادی توئیت شب خوبی رو پشت سر گذاشت .

همچنین این قسمت با رشد ۳۱ درصدی نسبت به سال گذشته نیز روبه رو شد ..

سایتهای خبری اعلام کردن توئیتی که در مورد این سریال زده شب حتی رکورد Walking Dead رو هم زده با عددی معادل ۱٫۳ میلیون توئیت..

این سریال برای فصل ۵ نیز تمدید شده است.

منبع:خبرگزاری آریا فیلم