ریچارد آرمیتیج : " در قسمت اول فیلم خیلی شوخ طبعی و طنز دیده میشد ولی در قسمت دوم فضای فیلم خیلی خیلی خیلی سیاه و تاریک خواهد شد.
در لحظات پایانی فیلم اول رابطه ی بین تورین و بیلبو خیلی دراماتیک شده بود. در کتاب تالکین شخصیت تورین در لحظات پایانی به کل عوض می شود وقتی که او بیلبو را انتخاب می کند . او بسیار خشنتر از قبل میشود.
من هیچ چیزی را از دست نخواهم داد. شما باید اون مکان رو به هرنحوی که شده بدست بیارین و..."


اندی سرکیس در نقش گالوم می گوید : "فیلم بطور آرام شروع شد ولی کم کم لحظات خطرناک و سیاه فیلم برای بیلبو بگینزی که از خانه ی خود دور شده رونمایی خواهد شد و ما هم نیز به همراه بیلبو حس همذات پنداری خواهیم کرد.
سفر دورف ها خیلی پیچیده تر و خطرناک تر خواهد شد و وزن حوادث فیلم بیشتر می شود."


جیمز نزبیت : من فکر می کنم حس و فضا ترس فیلم در بعضی سکانس های فیلم هابیت ؛ یک سفر غیر منتظره دیده میشه و شخصیت ترسیده ی بیلبو نشان دهنده ی بسیاری از این است اما من فکر می کنم برهوت اسماگ خیلی خیلی تیره تر و خفگان تر از هابیت ؛ یک سفر غیر منتظره خواهد بود."منبع:نقد فارسی