آنجلینا جولی در فکر بازنشستگی...

نامزد برد پیت می گوید که با بزرگ شدن فرزندانش و به سن نوجوانی رسیدن آنها، از دنیای بازیگری خداحافظی می کند. او اضافه می کند که با اینکه عاشق بازیگری است ولی به خاطر مشغله ی زیاد در خانه باید قید بازیگری را بزند و از الان دارد برای آن روز برنامه ریزی می کند.

آخرین فیلم جولی Maleficent نام دارد که روایت گر داستان "زیبای خفته" معروف است. در این فیلم 3 تا از فرزندان
او هم حضور دارند. این فیلم 14 مارس 2014 اکران می شود.