مقامات استوديوي ديزني اعلام كرده اند به منظور جذب «براد پيت» در پروژه تخيلي «20 هزار فرسنگ زير دريا» توليد اين فيلم را تا سال 2014 به تعويق مي اندازند.


در حالي كه كشور استراليا خود را براي توليد اين فيلم از ماه آينده در سيدني آماده مي كرد ، مقامات ديزني اعلام كردند كه توليد فيلم «20 هزار فرسنگ زير دريا» هزينه بالايي دارد و فقط حضور ستارگاني همچون «پيت» مي تواند تا حد زيادي فروش آن را تضمين كند.


در آوريل امسال دولت فدرال استراليا با پرداخت 21 ميليون دلار به ديزني جواز توليد اين فيلم در استراليا را بدست آورد. اين حركت دولت موجب ايجاد 2 هزار فرصت شغلي در استراليا شده است.


منبع:سینما خبر