والري دانويچي ، يك استاد نجاري در اكراين است. تمام عمرش در حال تهيه ساعت هاي واقعي بوده كه

تماما با چوب درست شده اند. بجز فنر كوكش كه به ناچار بايد فلزي باشد تمامي قطعات بكار رفته در ساعت هايش از

جنس چوب ميباشد. ساخت اين ساعت كه ساخته وي ميباشد و حتي يك عدد پيچ در آن بكار نرفته است بيش از 7 ماه

زمان برده است.

قيميت 100 هزار دلاري آن نشان دهنده زماني ايست كه اين استاد نجار براي ساخت آن صرف كرده است.