يك بازيگر دوره گرد با پوشيدن لباس پليس ويژه شهر «جفرسون سيتي» و ورود به سالن نمايش فيلم «مرد آهني 3» هراس تماشاگران و تماسهاي مكرر با پليس را ايجاد كرد.
پس از وقايع وحشتناك تابستان گذشته در آئورورا كلورادو ، هرگونه پوشش يا فعاليت عجيب موجب وحشت مخاطبان مي شود. همزمان با نمايش فيلم «مرد آهني 3» مردي عجيب با لباس پليس ويژه آمريكا وارد سينما شد. همين حركت موجب ترس و همهمه مخاطبان و چندين تماس تلفني با مركز پليس 911 شد.

يكي از تماشاگران در مصاحبه با پايگاه محلي اي بي سي گفت ؛ به انتهاي تماشاي فيلم «مرد آهني 3» رسيده بوديم كه متوجه حضور مردي با لباس پليس ويژه و اسلحه M4 شديم . شرايط بار ديگر براي چنين حملاتي فراهم بود. هميشه با نمايش يك فيلم سوپر قهرماني چنين اتفاقاتي در سينماها رخ مي دهد. به خاطر همين مجبور به تماسهاي مكرر با مركز پليس 911 شديم.

با حضور پليس در محل مشخص شد مرد تادندان رزه يك بازيگر دوره گرد است كه شبيه به مأموران ويژه پليس لباس پوشيده و درصدد اجراي برنامه اي بعد از نمايش فيلم در خارج از سالن سينما بوده است.

گفتني است : همزمان با نمايش فيلم «شواليه تاريكي» در يكي از سينماهاي شهر آئورورا، مردي با حمله مسلحانه چندين نفر را به ضرب گلوله كشت كه اين موضوع موجب شده نمايش فيلمهاي سوپر قهرماني با تدابير امنيتي بالاتري برگزار شود.


منبع:سینما خبر