مردآهنی3 (Iron Man3) درحالی به تسخیر گیشه سینماهای جهان ادامه می دهد که به لطف رکورد فروش 21 میلیون و 500 هزار دلاری در سینماهای چین، مجموع فروش این فیلم در سینماهای جهان بهبیش از 300 میلیون دلار رسید.

نمایش فیلم مردآهنی3 از چهارشنبه در سینماهای چین آغاز شد و با فروش 21/5 میلیونی رکورد اولین نمایش فیلم انتقامجویان مارول را که 18 میلیون دلار بود شکست. به این ترتیب مجموع فروش این فیلم دراولین اکران سینمای کشورهای آلمان، تایلند و چین به 65 میلیون و 600 هزار دلار رسیده است.

مردآهنی3 رکورد بیشترین فروش اکران اول فیلمهای استودیو مارول را بدست آورده است. انتقامجویان، مردآهنی1، ثور و کاپیتان آمریکایی در رتبه های بعدی پرفروشترین اکران اول فیلمهای استودیو مارول قرار دارند.

مردآهنی 3 در حال حاضر به مجموع فروش 307 میلیون و 700 هزار دلاری در دومین هفته اکران رسیده است. برخی از تحلیلگران فروش این فیلم را تا پایان روز یکشنبه تا600 میلیون دلار تخمین زده اند.

«مرد آهني 3» (Iron man 3) از 26 آوريل نمايش خود را در 42 كشور جهان آغاز كرده است.


منبع:سینما خبر