«شيا لبوف» بازيگر فيلم تبديل شوندگان كه به تازگي قرارداد بازي در يك فيلم جاسوسي را در كنار «رابرت دونيرو» امضا كرده ، امروز از حضورش در فيلم «غضب» با بازي «براد پيت» خبر داد.

«غضب» فيلمي با موضوع جنگ جهاني دوم است و جريان پنج سرباز تانك را در روزهاي پاياني جنگ جهاني دوم به تصوير مي كشد كه با سوار شدن بر تانكي به نام (Fury) با آلمانهاي نازي مواجه مي شوند.

«ديويد آير» كارگرداني اين فيلم را بر عهده دارد. اين فيلم درآمدي بر فيلم «10» با بازي «آرنولد شوارزنگر» است . او كه كار حرفه اي خود را از سال 2000 با ساخت فيلم (U – 571) آغاز كرده ، آثار مهمي همچون «پايان نگهباني» ، «پادشاهان خيابان» و «تند و خشن» را در كارنامه دارد.
استوديوي سوني به عنوان مجري طرح اين فيلم 14 نوامبر 2014 را براي اكران اين فيلم انتخاب كرده است.


منبع:سینما خبر