مگس*ها را حتما دیده اید و می*دانید چهره ای بسیار عجیب دارند، چشمان مشبکی و چندین تایی آن*ها به اندازه ای وحشتناک است که شاید به نظر شما این حشره اولین بار از کره ای دیگر در آسمان به زمین آمده است. اگر اینگونه فکر می*کنید پس کمی*صبر داشته باشید تا با فضایی ترین حشرات دنیا آشنا شوید:
Scorpionflyاین حشره کوچک در نظر اول به مانند حشراتی می*ماند که به صورت ژنتیکی دستکاری شده اند ولی در اصل ترکیبی میان یک عقرب و حشره ای است که قدرت پرواز با سرعت را دارد. این حشره در نقاط مختلف دنیا دیده شده است و چهره فضایی آن از دور اصلا قابل شناسایی نیت چرا که با دیگر حشرات نیز شباهت*هایی دارد.
Pseudocreobotraیکی دیگر فضایی*هایی که خود را در میان حیوانات جا زده است ” Pseudocreobotra”نام دارد. این حشره ظاهری به مانند گل*های رنگارنگ دارد اما در اصل یک موجود بسیار ریز در حد ۴۰ میلی متر است که بیشتر در آفریقای جنوبی دیده شده است. دنیای این موجود بسیار بی رحم است چرا که وقتی پیر می*شوند توسط هم نوعان خودشان خورده خواهند شد.
Tailed Emperor Caterpillarدر ماه*های اول بهار در سواحل شرقی استرالیا حشره ای زندگی می*کند که در نوع خود بسیار جالب است. این حشره که در اصل یک کرم ابریشم است از گردن به پایین چهره ای عادی دارد ولی در سرش یک سپر دفاعی دارد که چهره او را بسیار عجیب کرده است. چهار شاخ بزرگ باعث می*شود تا بسیاری از هیچ حیوانی به آن نزدیک نشود. این کرم پس از مدتی تبدیل به یک پروانه زیبا می*شود.
Extatosoma Tiaratumیکی از جالب ترین حشره*های دنیا که ظاهری ماورایی دارد را می*توانید در جنگل*های انبوه دنیا ببینید. این موجو یکی از حشره*هایی است که می*تواند به طول ۲۰ سانتی متر برسد و البته ظاهری بسیاری عجیب و غیر زمینی دارد. این حشره هنگامی*که احساس خطر کند ایستاده و دست*هایش را بالای سرش می*گیرد همچین یک ماده شیمیایی ازاد می*کند که شکارچیان را دور می*کند اما روی انسان*ها تاثیری ندارد چرا که بوی کره بادام زمینی می*دهد.
Dasychira Pudibundaیک حشره اهل دانمارک که رنگ زرد و زیبایی دارد به نام علمی*” Dasychira Pudibunda Caterpillar” شناخته می*شود. این حشره در نگاه اول به نظر یک حشره اسفناجی بامزه است اما وقتی به آن نزدیک می*شوید می*توانید دندان*های او را ببینید که مانند خون اشام*هایی در حال خوردن درخت هستند. این روزها جمعیت این کرم*ها در حالا افزایش است و درختان دانمارک را از بین برده اند.