«لئوناردو دي كاپريو» ستاره فيلمهاي معروفي همچون «جانگو آزاد شده» ، «جدا مانده» ، «الماس خون» و ««گتسبي بزرگ» در مصاحبه اي كه با مجله سرگرمي اسكواير داشته علت ازدواج نكردن و مجرد ماندنش را توضيح داد .

او گفت : شرايط كاري به من اجازه ازدواج و داشتن همسر را نمي دهد. گاهي اوقات براي فيلمبرداري يك پروژه بايد ماهها از خانه دور باشم . نمونه آن يكي از لوكيشن هاي فيلمبرداري دركشور مراكش است كه شش ماه به طول انجاميد . بنابراين فرصتي براي داشتن همسر باقي نمانده البته براي ازدواج بايد كمي هم خوش لباس بود كه من اين ويژگي را ندارم.

«دي كاپريو» ازدواج را مستلزم داشتن آگاهي در كنار عشق عنوان مي كند. او پيش از اين اعلام كرده كه براي ازدواج بايد زني شبيه به مادرم پيدا كنم. بنابراين قرار گذاشتن با مدل هاي معروف را ترجيح مي دهد.

دي كاپريو به تازگي در فيلمهاي «گتسبي بزرگ» و «گرگ وال استريت» بازي كرده است. او تاكنون 3 بار نامزد دريافت اسكار شده است.

منبع:سینما خبر