«جان لاندو» تهيه كننده فيلم پرهزينه «آواتار» اعلام كرده كه قسمت هاي دوم و سوم «آواتار» از سكانسهاي زيرآبي برخوردار است.
او كه در اجلاس سالانه تكنولوژي حاضر شده بود گفت : «كامرون» در حال حاضر به دنبال تكنولوژيهاي بسيار پيشرفته اي است كه فيلمبرداري زير آب را تسهيل بخشد و به جذابيت آن بيفزايد .

او به دنبال تكنولوژيهايي است كه طبيعت را به صورت تجربي در فيلمهايش به اجرا بگذارد؛ بدون آن كه مخاطب متوجه تجربي و غير حقيقي بودن آن باشد.
«جيمز كامرون» به تازگي فيلمنامه دو قسمت «آواتار» را به پايان رسانده است .

او در نظر دارد بهشت پاندورا را در قسمت دوم آواتار زير آب بنا كند.
قسمت دوم «آواتار» سال 2015 اكران خواهد شد.


منبع: نقد فارسی