استوديوي فيلمسازي سوني با به دست آوردن حق اكران فيلم «غضب» به كارگرداني «ديويد آير» و بازي «براد پيت» زمان اكران اين فيلم را براي 14 نوامبر 2014 انتخاب كرد.

بر اين اساس ، فيلم «غضب» به گونه اي درآمدي بر فيلم «10» «آير» است كه با بازي «آرنولد شوارتزنگر» از سپتامبر امسال روي پرده سينماها مي رود.

داستان فيلم به قلم «آير» درباره پنج سرباز تانك در روزهاي پاياني جنگ جهاني دوم است كه سوار بر تانكي به نام (Fury) با گروهي از آلمان هاي نازي مواجه مي شوند.

«آير» از جمله كارگرداناني است كه كار حرفه اي را از سال 2000 با فيلم (571- U) آغاز كرد. او فيلمهاي (Harsh Times) ، «پايان نگهباني» ،«پادشاهان خيابان» و قسمتي از فيلم «تند و خشن» را در كارنامه دارد.