«آن هاتاوي» بازيگر برگزيده اسكار فيلم «بينوايان» مذاكرات خود را براي بازي در كنار «ماتيو مك كانايي»* در پروژه تخيلي «ميان ستاره اي» (Inte Stellar) به كارگرداني «كريستوفر نولان» آغاز كرد.

«هاتاوي» در فيلم «شواليه تاريكي بر مي خيزد» با «نولان» همكاري داشته است. «نولان» كارگرداني اين فيلم را براي استوديوي پارامونت انجام مي دهد ، هر چند استوديو وارنر بخشي از هزينه توليد آن را متحمل شده است.
«ميان ستاره اي» فيلمي به قلم نولان و برادش «جاناتان» است كه برگرفته از ايدئولوژي «كيپ تورن»* فيزيكدان معروف درباره سفر در ابعاد زمان است.

اين پروژه در مرحله پيش توليد است و 7 نوامبر 2014 روي پرده مي رود.

منبع:سینما خبر