با انصراف «آل پاچينو» از فيلم ورزشي «دستهايي از سنگ» ، «دونيرو» جاي او را گرفت.

«رابرت دونيرو» و بازيگر جوان «ادگار راميرز» نقشهاي اصلي فيلم «دستاني از سنگ» را بدست آوردند.
پايگاه خبري «ديد لاين» اعلام كرد كه «دونيرو» و «راميرز» در اين درام ورزشي جايگزين «آل پاچينو» و «گائل گارسيا» شدند.«دستهايي از سنگ» درامي برگرفته از داستان واقعي قهرمان بوكس «رابرت دوران» (راميرز) و مربي اش «ري آرسل» (دونيرو) است.
بازيگر فيلم «گاو خشمگين» در حال حاضر دو پروژه «ازدواج بزرگ» و (Grudge Match) را پيش رو دارد. «راميرز» نيز اخيرا در فيلم «30 دقيقه بعد از نيمه شب» بازي كرده و به زودي در «ليبرداتور» ظاهر خواهد شد.
«دستهايي از سنگ» به كارگرداني «جاناتان جاكوبوويچ» در مرحله پيش توليد قرار دارد.


منبع:سینما خبر