در گذشته توشیحات بسیاری از فیلم مهم و جنجالی بنام Pacific Rim برایتان منتشر کردیم ، اما حالا پس از انتشار پوستر مخصوص روبات های هر کشور که به اتحاد روبات ها و یا Jaegers معروف می باشند ، حال به بررسی هر یک از این روبات ها خواهیم پرداخت .
۱ — روبات امریکا بنام GIPSY DANGER : روبات امریکا در کل می توان گفت نقصی درون خودش ندارد اما در مقام سرعت در رتبه ی سوم ، در مقایسه ی قدرت در رتبه ی دوم و در بین سلاح ها و امنیت باری دیگر در رتبه ی سوم قرار می گیرد . این روبات اگر به نبرد Kaiju ها برود ، قدرت او به اندازه ی ۵ Kaiju می باشد . که در این مورد نیز در بین ۵ روبات در دره ی چهارم قرار می گیرد .
۲ – روبات چین بنام CRIMSON TYPHOON : در تعریف کلی از این روبات می توان ساده گفت اگر نبرد با Kaiju ها یک مسابقه ی المپیک بود این روبات کشور چین به نام Crimson Typhoon با تمام قدرت مدال طلا ی مسابقات رو می گرفت و از سرعت و قدرت فوق العادش به راحتی استفاده می کرد . روبات چینی ها در زمینه ی سرعت در رده ی دوم ، در زمینه ی قدرت در رده ی دوم و در زمینه ی سلاح و امنیت نیز در رده ی دوم قرار می گرفت . زمانیکه این روبات به نبردKaiju ها برود ، قدرت ان برابر با ۷ Kaiju می باشد که در این زمینه نیز باری دیگر در رده ی دوم قرار می گیرد .
۳ — روبات ژاپن بنام COYOTE TANGO : این روبات دارای طراحی فوق العاده ای می باشد . اما با وجود طراحی زیبای این روبات می توان لقب ضعیف ترین روبات بین Jaegers را به او داد اما در همین حال بیشترین ماشین الات جنگی و قدرت اتش در این روبات زاپنی وجود دارد . این روبات در زمینه ی سرعت در رتبه ی سوم ، در زمینه ی قدرت در رتبه ی سوم ، و در زمینه ی تسلیحات و زره در رتبه ی چهارم قرار می گیرد . اگر این روبات به نبرد با Kaiju ها برود ، قدرت او برابر با تنها ۲ Kaiju می باشد .
۴ — روبات روسیه بنام CHERNO ALPHA : این روبات نامش CHERNO ALPHA می باشد و از کشور روسیه است ، که یکی دیگر از قدرتمند ترین روبات اتحادیه ی Jaegers می باشد . برای توضیح کلی روبات رسیه را می توان پس از روبات های امریکا ، چین و ژاپن در مقام دون قدرتمند ترین روبات ها قرار داد اما این روبات یه تانک کامل و یا تانک متحرک می باشد ، درسته که این روبات بسیار بسیار اهسته می باشد و امیدی به سرعت ان نیست اما زمانیکه ماشین های اتش و تسلیحاتش شروع به کار کند دیگر هیچ چیزی قادر به کنترل ان نمی باشد . روبات روسیه در زمینه ی سرعت در رتبه ی پنجم قرار می گیرد اما در زمینه ی قدرت در رتبه ی اول و در زمینه ی تسلیحات ، زره و امنیت باری دیگر در رتبه ی اول قرار می گیرد . اگر این روبات به نبرد مستقیم با Kaiju ها برود ، قدرت ان برابر با ۶ Kaiju می باشد و در این زمینه نیز در رتبه ی سوم قرار می گیرد .
۵ — روبات استرالیا بنام STRIKER EUREKA : می توان مقام اول روبات ها را ، روبات استرالیا بنام STRIKER EUREKA انتخاب کرد . اگر نبرد با Kaiju ها یک مسابقه ی المپیک بود ، روباتی شایسته تر از روبات استرالیا برای مدال طلا نمی باشد . این ربات در زمینه ی سرعت در رتبه ی اول می باشد ، در زمینه ی قدرت در رتبه ی اول و در زمینه ی تسلیحات ، زره و امنیت در پشت روبات روسیه (تانک متحرک) در مقام دوم قرار می گیرد . اگر روبات استرالیا به نبرد باKaiju ها برود ، قدرت یک روبات استرالیا برابر با ۱۱ Kaiju خواهد بود و روباتی مانند ان وجود ندارد .


منبع:AriaMovie