این سریال بسیار جالب و پرطرفدار هنوز فصل چهارم شروع نشده برای فصل پنجم تمدید شد!!!!
پس ما باید منتظر راز ها و دروغ های بیشتر از طرف 4 دختر،آلیسون و البته A باشیم!منبع: Pretty Little Liars