تاریخ شروع فصل ششم سريال True Blood براي 16 ژوئن : 27 خرداد اعلام شده ,
و 10 تا اپيزود هم هستش.