این سریال و چند سریال همراهش مانند the leauge و .. که از شبکه fx پخش میشوند برای فصل بعدیشان تمدید شدن ولی پخششون از شبکه fxx که زیر نظر fx است پخش میشود!!
و بگم که ین سریال برای فصل 10 تمدید شد.