طی چند روز گذشته شایعات زیادی به وجود آمده بود که اما واتسون می خواهد در فیلم Fifty Shades of Grey بازی کند. این فیلم که محتوایی بزرگسال و جنسی دارد و بعضی آن را ادبیات پورنو محسوب می کنند ، جنجال های زیادی برای این بازیگر جوان به وجود آورد . او در توئیتر خود به تمام این شایعات پایان داد و گفت ” کی واقعا فکر می کنه من تو فیلم Fifty Shades of Grey بازی می کنم ؟ واقعا. تو زندگی واقعی. “


منبع:AriaMovie