فروش متوسط فیلم جک و لوبیا ی سحرآمیز با28 میلیون دلار در هفته ی نخست نمایش.
تصمیم اسپیلبرگ برای به پایان رساندن فیلم ناپلئون بناپارت، فیلمی که استنلی کوبریک آن را نیمه تمام گذاشت.

عبور بخش اول فیلم هابیت از مرز یک میلیارد دلار فروش جهانی.
اومار سی به فیلم مردان ایکس پیوست.
سام ریمی در اندیشه ی نوشتن فیلمنامه ی قسمت چهارم فیلم evil dead
آلفونسو کارن گزینه ی جدی کارگردانی جنگ ستارگان.


منبع:naghdefarsi